Försäkring & Rättsskydd

Har du hamnat i en tvist och behöver en hästjurist, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring.


Hästjurist
Hästjurist

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för hästjuridiskt ombud i tvister som privatperson. Din kostnad blir förmodligen 20% av rättegångskostnaderna upp till 200.000 kr (i det flesta försäkringsbolag - kolla villkoren i din försäkring).
Det är framförallt ombudskostnader (hästjuristen), ansökningsavgift till tingsrätt och liknande kostnader som du får betala 20% av i slutändan om ditt försäkringsbolag har godkänt rättsskydd. Tvister under ett halv prisbasbelopp (22.250 kr för 2015) får du förmodligen ingen rättsskydd för.

Hem- & Villaförsäkring

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Du kan också vara försäkrad via ditt fackförbund. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om villkor och kostnader.

Hästjurist
Hästjurist
Hästjurist
Hästjurist

Hästföretagare

Är du hästföretagare, så kan du utnyttja din företagsförsäkring förutsatt att du har rättsskydd i den. Kolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring omfattar och för att få reda på försäkringens omfattning.