Hästjuridik - artiklar

 

I denna video möter Equipodden Frida Treschow som är advokat och specialinriktad på hästjuridiska frågor. Frida är grundare till advokatfirman Treschow & Partner och hon har också skrivit boken "Hästjuridik i vardagen". I denna video pratar Equipodden och Frida om att vara medryttare och om att rida på ridskola. Frida är också med i nr 51 av...

Om du ska köpa häst så finns det en mängd saker som du bör tänka på. Det första som du bör tänka på är att Hästen betraktas som en så kallad "lös sak" i lagens mening trots att det handlar om en levande varelse, vilket många gånger komplicerar hästköpet. Det kan vara svårt som köpare att vara helt införstådd i sina rättigheter och skyldigheter. ...